Kerja Kosong Pejabat Daerah Dan Tanah Kulim 2022

Mencari Kerja Kosong, Pejabat Daerah Dan Tanah Kulim 2022. Semoga senarai kerja kosong terkini ini membantu dalam urusan pencarian.

Daerah Kulim merupakan salah satu daripada 12 daerah di Negeri Kedah Darul Aman yang terletak di selatan Kedah Darul Aman. Kedudukannya di sebelah utara, bertumpu dengan Sungai Muda, adalah sempadan Daerah Kuala Muda, dan di sebelah timur laut, bertumpu dengan Sungai Sedim, adalah sempadan Daerah Baling. Manakala di tenggara, yang tertumpu di Sungai Kerian, ialah sempadan dengan Negeri Perak, Darul Ridzuan, di selatan bersempadan dengan Daerah Bandar Baharu, dan di barat bersempadan dengan Negeri Pulau Pinang.

Secara lebih terperinci, tugas dan tanggungjawab Pejabat Tanah termasuk memproses permohonan tanah, pengeluaran hak milik tanah, permohonan pindah milik dan gadaian tanah, permohonan menukar jenis guna tanah, permohonan pecah sempadan, pecah bahagi dan penyatuan tanah, pengambilan balik tanah, kutipan hasil tanah. , dan seterusnya menguatkuasakan undang-undang. Kanun Tanah Negara adalah undang-undang utama yang mengawal bagaimana perkara ini dijalankan dan bagaimana ia dijalankan.

Secara amnya, Pejabat Tanah Kulim bertanggungjawab ke atas enam (6) tugas atau aktiviti utama:
(i) Pengurusan permohonan tanah
(ii) Memungut hasil tanah
(iii) Menguruskan pendaftaran hak milik.
(iv) Memantau permohonan pembangunan tanah
(v) Menguatkuasakan peraturan tanah
(iv) Pentadbiran, kewangan, dan perkhidmatan sosial

Berikut adalah kerja-kerja kosong yang diperlukan.

Kerja Kosong Pejabat Daerah Dan Tanah Kulim 2022

Jawatan yang ditawarkan:

 • Pemandu Kenderaan (GRED H11)

Syarat Lantikan:-

 1. Malaysia
 2. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 3. Calon mesti mempunyai kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Peringkat Pentaksiran Formal Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya kerajaan.
 4. Jabatan Kenderaan Bermotor mengeluarkan lesen memandu Kelas D/E/El/E2/F/G/H/l. Pengangkutan jalan raya (kecuali bagi mereka yang mempunyai lesen memandu sementara) (P) ; serta
 5. Kemahiran memandu, pengendalian dan penyelenggaraan kenderaan berkenaan dengan mereka yang dilindungi oleh skim perkhidmatan ini.
 6. Gaji permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut Kelas Lesen Memandu.
  • Lesen Kelas D = RM1,264.15
  • Lesen Kelas El E1lE2 = RM1,310.30
  • Lesen Kelas F/ H = RM1,356.45
  • Lesen Kelas G/ I = RM 1,402.60

Cara-cara permohonan:-

 • Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi Borang Permohonan yang boleh dimuat turun melalui laman sesawang https://webpdt.kedah.gov.my (Di ruangan Iklan Jawatan Kosong)
 • Semua maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan hendaklah benar. Jika terdapat sebarang penipuan di dalam maklumat yang diberikan, permohonan akan dibatalkan serta merta dan nama pemohon akan disenarai hitamkan.
 • Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat di dalam perkhidmatan tetap, sementara dan kontrak hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut peruntukan dalam PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 dan Ketua Jabatan dikehendaki mengemukakan permohonan itu bersama-sama dengan salinan KENYATAAN PERKHIDMATAN (disediakan, disahkan dan ditandatangani oleh pihak pejabat yang menyimpan Buku Perkhidmatan) dan salinan LAPORAN PENILAIAN PRESTASI. Permohonan calon-calon tanpa disertakan dengan salinan Kenyataan Perkhidmatan dan salinan Laporan Penilaian Prestasi dianggap tidak lengkap dan tidak akan diberi pertimbangan.
 • Semua permohonan hendaklah disertakan salinan dokumen-dokumen berikut yang telah disahkan bersama-sama borang permohonan;
  • a) Sekeping gambar (terbaharu) berukuran passport
  • b) Salinan Kad Pengenalan
  • c) Salinan Sijil Pendaftaran/Sijil Lahir
  • d) Salinan Sijil Berhenti Sekolah
  • e) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Laporan Sulit yang terkini bagi calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan
 • Borang Permohonan hendaklah diisi dengan lengkap bersama-sama dengan salinan sijil yang disahkan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Dikemukakan dengan menggunakan sampul surat berukuran 229mm x 423mm dan dilekatkan dengan setem yang mencukupi; Dipenjuru atas sebelah kiri sampul surat berkenaan hendaklah ditulis HURUF BESAR yang jelas, NAMA JAWATAN YANG DIPOHON.
 • Semua permohonan yang TELAH LENGKAP diisi, sila majukan ke alamat berikut:

TUAN PEGAWAI DAERAH,
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KULIM,
O9OOO KULIM
KEDAH DARUL AMAN

Tarikh Tutup Permohonan: 31 Mac 2022 (12 Tengahari)

Permohonan Yang Ditolak

 • Permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan dalam Skim Perkhidmatan;
 • Permohonan yang dibuat dengan tidak mengisi borang dengan lengkap serta menyertakan dokumen-dokumen tidak jelas;
 • Permohonan yang dibuat tanpa melalui Ketua Jabatan bagi Pegawai yang sedang berkhidmat atau pun melalui Ketua Jabatan tetapi tidak disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Laporan Penilaian Prestasi;
 • Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup permohonan.

Pemberitahuan Mengenai Calon Yang Tidak Berjaya

 • Calon yang tidak dipanggil temuduga kerana tidak memenuhi syarat Asas Tapisan hendaklah menganggap permohonan’, mereka TIDAK BERJAYA jika tidak menerima sebarang makluman selepas 6 bulan dari tarikh tutup iklan

Untuk maklumat lanjut, permohonan dan iklan penuh, bolehlah secara terus klik link ini.

Kerja Kosong Lain

Selain kerja kosong kerja kosong berikut 2022 ada beberapa lagi kerja kosong menarik untuk anda cuba. Contohnya seperti:

Pihak Hai.My tidak bertanggungjawab dengan permohonan yang dihantar. Segala permohonan hendaklah dihantar secara terus kepada pihak berkenaan.